ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΔΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΗΜΕΡΑ.

Επιπτώσεις των δομικών στοιχείων στο συνολικό ενσωματωμένο CO2

 • Ανωδομή • 63,68%
 • Εξωτερικά τελειώματα • 14,46%
 • Εσωτερικά τελειώματα • 9,84%
 • Στοιχεία προσαρμογής • 9,50%
 • Υπόγεια κατασκευή  • 2,40%
 • Εξωτερικές εργασίες • 0,12%

Στο βιομηχανικό τομέα, στους αρχιτέκτονες και στους μηχανικούς έχει πλέον ανατεθεί η ενσωμάτωση προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βιώσιμων λύσεων για τα έργα τους, και πολλά μπορούν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση

 • Ενσωμάτωση πρόσθετων τσιμεντοειδών υλικών (SCMs) σε μείγματα σκυροδέματος
 • Δυνατότητα έξυπνων σχεδίων, ώστε να δημιουργούνται περισσότερα με λιγότερα
 • Κατασκευή ανθεκτικών κατασκευών με παρατεταμένη διάρκεια ζωής
 • Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών
 • Καθορισμός λύσεων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα
 • Εισαγωγή πιο πράσινων προϊόντων και απεξάρτηση της παραγωγής από άνθρακα

Καθώς οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται τον επόμενο αιώνα, φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, τυφώνες, ξηρασίες και κύματα καύσωνα θα ενταθούν, καθιστώντας τελικά μέρη του πλανήτη μας ακατοίκητα.

Για να περιοριστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα (COP26) στοχεύει σε μείωση 45% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, σε σχέση με το επίπεδο του 2010, και μηδενικές εκπομπές στα μέσα του αιώνα. Ακόμα κι έτσι, πιθανότατα, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια αύξηση 2,4°C έως το 2100.

Με συνεισφορά 8%, η παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός CO2 και συνεπώς ένα από τα κύρια σημεία εστίασης των κλιματικών στόχων του COP26. Βάσει αυτού, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη δεσμευτεί να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές CO2 στη χρήση σκυροδέματος και χάλυβα στον τομέα των «μεγάλων δημόσιων κατασκευών» έως το 2050. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, 40 παγκόσμιοι κατασκευαστές σκυροδέματος και τσιμέντου, υπό την GCCA, έχουν πλέον δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές CO2 στο μισό έως το 2030, στην πορεία προς την επίτευξη καθαρού μηδενισμού έως το 2050

Δεδομένου ότι οι κατασκευές από σκυρόδεμα παρέχουν τη μερίδα του λέοντος (περίπου 66%) του ενσωματωμένου άνθρακα ενός κτιρίου, το σκυρόδεμα είναι το πιο πιεστικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καθώς το αποτύπωμα άνθρακα του νερού και των αδρανών είναι αμελητέο, το αποτύπωμα άνθρακα του σκυροδέματος καθορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το τσιμέντο (0,93 kg CO2/kg), καθιστώντας το τον μεγαλύτερο παράγοντα για τον ενσωματωμένο άνθρακα των κατασκευών. Επιπλέον, η παραγωγή τσιμέντου παράγει επίσης υψηλές εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) και οξειδίου του θείου (SOx), που συμβάλλουν στην όξινη βροχή, σε μια περαιτέρω επιδείνωση της δημόσιας υγείας και στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Ήρθε η ώρα για επείγουσες και τολμηρές ενέργειες. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η PENETRON.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 2050

Μια διεπιστημονική πρόκληση για την επίτευξη καθαρού μηδενικού ενσωματωμένου άνθρακα έως το 2050. Συνεργάζονται για τον στόχο:

Carbon Leadership Forum SE2050 Architecture 2030 World Green Building Council

Penetron Admix packaging

PENETRON ADMIX
Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του έργου σας

Το PENETRON ADMIX είναι ένα βιώσιμο, κρυσταλλικό πρόσμικτο που μειώνει τη διαπερατότητα του σκυροδέματος. Παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία από τη φθορά του σκυροδέματος, που προκαλείται από χημική προσβολή, διάβρωση και κύκλους ψύξης-απόψυξης, το PENETRON ADMIX επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των κατασκευών. Αναμιγνύεται εύκολα κατά τη διάρκεια της παρασκευής και δεν επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες, συμβάλλει στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των μιγμάτων σκυροδέματος και των κατασκευαστικών έργων.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ.
ΒΙΩΣΙΜΟ.

Πλεονεκτήματα

 • Μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των μιγμάτων σκυροδέματος και των εφαρμογών τους
 • Αντικαθιστά μη βιώσιμες στεγανωτικές λύσεις
 • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Παρέχει ικανότητα αυτο-ίασης
 • Κάνει το σκυρόδεμα αδιαπέραστο
 • Ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε μελλοντική συντήρηση που σχετίζεται με τη στεγανοποίηση
 • Βοηθά στη διατήρηση ή τη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής
 • Παρέχει αυξημένη προστασία από τη διάβρωση του οπλισμού και την ενανθράκωση
 • Αυξημένη χημική αντοχή (pH3-11)
 • Μη τοξικό και ιδανικό για εφαρμογές σε πόσιμο νερό (πιστοποίηση NSF-61)
 • Βιωσιμότητα: Εγκεκριμένο με EPD και GreenGuard Gold
Microscopic image of crystal network

Πώς Δουλεύει

Concrete microcracks, pores, and capillaries
Το σκυρόδεμα είναι πορώδες υλικό και αποτελείται από μικρορωγμές, πόρους και τριχοειδή, τα οποία συνήθως έχουν πλάτος μεταξύ 0,1-0,5 mm.

Water entering concrete capillary matrix
Το νερό και οι υδατογενείς χημικές ουσίες εισέρχονται στο σκυρόδεμα μέσω των τριχοειδών.

PENETRON ADMIX added to concrete
Όταν το PENETRON ADMIX προστίθεται στο σκυρόδεμα, τα ενεργά συστατικά του αντιδρούν για να δημιουργήσουν ένα αδιάλυτο κρυσταλλικό δίκτυο.

PENETRON ADMIX sealing voids and microcracks
Αυτό το δίκτυο σφραγίζει κενά και μικρο-ρωγμές αποτρέποντας τη διείσδυση του νερού, ακόμη και υπό υψηλή υδροστατική πίεση.

Water is unable to pass through the PENETRON ADMIX treated concrete
Το νερό δεν μπορεί να περάσει μέσα από τους κρυσταλλικούς σχηματισμούς και το σκυρόδεμα είναι πλέον αδιαπέραστο.

PENETRON ADMIX self-healing new hairline cracks
Το PENETRON ADMIX παρέχει την ικανότητα αυτό-ίασης, καθώς οι νέες τριχοειδείς ρωγμές που σχηματίζονται, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος, σφραγίζονται μόλις εισέλθει το νερό.

Εις Βάθος Στεγανοποίηση και Αυτο-ίαση

Το PENETRON ADMIX παρέχει έως και 100% μείωση της διαπερατότητας, διατηρώντας το κατάλληλο αλκαλικό περιβάλλον που είναι απαραίτητο για να κρατήσει τον ενσωματωμένο χάλυβα παθητικοποιημένο και να αποτρέψει τη διάβρωση.

Με το νερό να είναι η κύρια αιτία φθοράς του σκυροδέματος, η μόνιμη στεγανωτική προστασία της PENETRON εξαλείφει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη συντήρησης των κατασκευών από σκυρόδεμα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους και το αποτύπωμα άνθρακα που αυτή συνεπάγεται.

Ομοίως, επιτρέποντας την αυτο-ίαση ρωγμών έως και 0,5 mm καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος, αποτρέποντας την είσοδο νερού και τη διάβρωση, αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η ανάγκη συντήρησης των κατασκευών από σκυρόδεμα.

Η Επιτροπή ICRI 160 επισημαίνει ότι η πιο αποτελεσματική στρατηγική βιωσιμότητας των κατασκευών από σκυρόδεμα και της τοιχοποιίας είναι η αποφυγή της ανάγκης για επισκευές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ετήσιο κόστος επισκευών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα κοντά σε παράκτιες περιοχές είναι £755 εκατομμύρια. Η διάβρωση ευθύνεται για το 80% όλων των ζημιών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επισκευή τέτοιων κατασκευών κοστίζει περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το PENETRON ADMIX σφραγίζει ρωγμές σε μόλις 4 ημέρες 

Cracked cement before PENETRON is applied
Πριν

Repaired cement after PENETRON is applied
Μετά

SLS - P (10%) @ XX years

Deterministic Service Life (years)

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει πως το σκυρόδεμα που περιέχει PENETRON ADMIX, σχεδιασμένο για 50 ή 100 χρόνια ζωής, απαιτεί λίγη ή καθόλου συντήρηση – και επιτρέπει μείωση της επικάλυψης από σκυρόδεμα – παρά την έκθεση στη διάβρωση από χλωριόντα ή ενανθράκωση.

Ως αποτέλεσμα, λιγότεροι κύκλοι συντήρησης, σε σύγκριση με το συμβατικό σκυρόδεμα, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα συντήρησης του κτιρίου τουλάχιστον κατά 40% (3 στους 5 κύκλους) και έως και 300% (0 σε 3 κύκλους).

Μέση μείωση αποτυπώματος άνθρακα: 90% στη συντήρηση για τυπικά έργα

Ανθεκτικότητα/Παράταση Λειτουργικότητας της Κατασκευής

Μια βιώσιμη κυκλική οικονομία βελτιστοποιεί τη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2. Το συμβατικό σκυρόδεμα, το δεύτερο πιο καταναλωτικό προϊόν στον κόσμο, αποτελείται από ανθεκτικά φυσικά υλικά αλλά αστοχεί όταν εκτίθεται σε επιθετικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα συχνές και δαπανηρές επισκευές ή αντικατάσταση. Αυτό αυξάνει τη χρήση και την επεξεργασία πρώτων υλών και ενέργειας, γεγονός που αυξάνει τις εκπομπές CO2

Το ενσωματωμένο αποτύπωμα άνθρακα (CFP) ενός κτιρίου είναι το άθροισμα:

 • (A) του CFP όλων των δομικών υλικών (από την παραγωγή έως το εργοτάξιο)
 • (B) CFP of all construction operations
 • (C) (B) του CFP όλων των κατασκευαστικών εργασιών
 • (Δ) του CFP των εργασιών κατεδάφισης και διάθεσης χρησιμοποιημένων υλικών.

Με τη χρήση ενός ανθεκτικού μίγματος σκυροδέματος με ιδιότητες αυτό-ίασης, η διάρκεια ζωής μιας κατασκευής - που ορίζεται ως ο αριθμός των ετών που η πιθανότητα διάβρωσης παραμένει ≤10% - μπορεί να παραταθεί κατά 60 χρόνια ή περισσότερο. Στο τέλος της προβλεπόμενης ζωής του, ένα κτίριο μπορεί είτε να παραμείνει σε λειτουργία ως έχει, είτε να αποκτήσει νέα πρόσοψη, αναβαθμίσεις ΗΜ και να επανασχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει εκ νέου παρόμοια διάρκεια σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, τα (A), (B), (Γ) και (Δ) είτε μειώνονται δραματικά είτε καταργούνται πλήρως, παρέχοντας αποτελεσματικά δύο δομές με το CFP μιας μόνο δομής.

Προκύπτει μείωση CFP: έως 50% και περισσότερο

Συμβατό με SCMs

Με την παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου και σκυροδέματος να έχει δεσμευτεί για Μηδενικό Άνθρακα έως το 2050, και το τσιμέντο να είναι ο κύριος παράγοντας εκπομπών άνθρακα, η προφανής λύση είναι να μειωθεί η κατανάλωση τσιμέντου με τη χρήση πρόσθετων τσιμεντοειδών υλικών (SCMs) όπως ιπτάμενη τέφρα, σκωρία υψικαμίνου, πυριτική παιπάλη, ηφαιστειακή τέφρα κ.λπ. Καθώς αυτά τα SCMs είναι υποπροϊόντα της βιομηχανίας άνθρακα και χάλυβα, δεν αυξάνουν το CFP των κτιριακών έργων και προσθέτουν αξία πέρα από τη συνδετική τους ικανότητα. Η χρήση των SCMs επιδιώκεται ολοένα και περισσότερο από τη βιομηχανία και, επίσης, όλο και περισσότερο βρίσκονται σε έλλειψη.

Το PENETRON ADMIX είναι πλήρως συμβατό με τη χρήση SCMs. Λειτουργεί εξίσου καλά με μείγματα OPC και SCM/OPC, επιτρέποντας μεγάλη μείωση του ενσωματωμένου άνθρακα της δομής.

Μειώνοντας Την Περιεκτικότητα Σε Τσιμέντο

Το PENETRON ADMIX επιτρέπει τη χρήση σκυροδέματος χαμηλότερης ποιότητας, επιτυγχάνοντας την ίδια ή καλύτερη ανθεκτικότητα. Αυτό επιτρέπει τη χρήση ενός ελαφρύτερου, πιο εύκαμπτου και φθηνότερου σκυροδέματος για να καλύπτει τις ίδιες προδιαγραφές απόδοσης.

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές ανθεκτικότητας σκυροδέματος υπό προσβολή διείσδυσης χλωριόντων και ενανθράκωσης, με μέγιστη τιμή CFP για το PENETRON ADMIX 4,9 kg qCO2/m³.¹

Το CFP των μιγμάτων σκυροδέματος προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη από την Ένωση Έρευνας και Πληροφοριών για τις Υπηρεσίες Κτιρίων (BSRIA) και το Πανεπιστήμιο του Bath¹, αμφότερα στο ΗΒ. Η έρευνα παρέχει μια μεγάλη βάση δεδομένων CFP για τα πιο κοινά δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του σκυροδέματος (με και χωρίς πρόσθετα τσιμεντοειδή υλικά) με μια σειρά αποτελεσμάτων δοκιμής αντοχής² σε θλίψη 28 ημερών. 

 

¹ Τεχνική Αναφορά RAA0036A-01 | ² https://ghgprotocol.org/Third-Party-Databases/Bath-ICE5

Προστασία κατά της Διείσδυσης Χλωριόντων

Η ανθεκτικότητα του σκυροδέματος μπορεί να προσδιοριστεί ως συνάρτηση του συντελεστή διείσδυσης χλωριόντων και της επικάλυψης σκυροδέματος (2ος Νόμος Διάχυσης του Fick).

Η έρευνα που αναφέρεται εδώ, δείχνει ότι η προσθήκη του PENETRON ADMIX σε σκυρόδεμα χαμηλής ποιότητας παρέχει καλύτερη προστασία έναντι της διείσδυσης χλωριόντων από ένα μείγμα συμβατό με το BS 8500-1 με 40 κιλά περισσότερα τσιμεντοειδούς υλικού, σχεδιασμένο για διάρκεια ζωής 50 ετών.

Component and Chloride Migration Coefficient charts

Επιπλέον, η επικάλυψη σκυροδέματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά χωρίς μείωση στη διάρκεια ζωής της κατασκευής, λόγω διάβρωσης που προκαλείται από τα χλωριόντα, για ένα μίγμα σκυροδέματος χαμηλής ποιότητας που περιέχει PENETRON ADMIX.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που συγκρίνουν το προδιαγεγραμμένο μίγμα BS 8500-1 (μίγμα ελέγχου, προδιαγεγραμμένο μείγμα) και το μείγμα που περιέχει PENETRON ADMIX αναφέρονται στα ακόλουθα γραφήματα, με το πάχος της επικάλυψης να ποικίλλει από το πάχος της επικάλυψης στόχου για 100 χρόνια (65 mm) στο πάχος - στόχο επικάλυψης για 50 χρόνια (50 mm) σύμφωνα με το BS 8500 για έκθεση σε θαλασσινό νερό. Η αρχική περιεκτικότητα σε χλωριόντα αντιστοιχεί σε μια τυπική δομή λιμένος που υπόκειται σε αλατονέφωση.

Probability of Corrosion charts

Για κάθε καθορισμένη τιμή της επικάλυψης σκυροδέματος, το όριο διάρκειας ζωής λόγω διάβρωσης που προκαλείται από τη διείσδυση χλωριόντων ενός μίγματος σκυροδέματος χαμηλής ποιότητας που περιέχει PENETRON ADMIX είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σκυρόδεμα ανώτερης ποιότητας που ορίζεται από τοBS 8500-1.¹

Αυτά τα αποτελέσματα δοκιμών υποδεικνύουν πιθανή μείωση κατά 10% της περιεκτικότητας σε τσιμέντο, με αποτέλεσμα ένα ελαφρύτερο, πιο εύκαμπτο και φθηνότερο σκυρόδεμα.²

Προκύπτει μείωση CFP: 10 %³

¹   Τεχνική Αναφορά RAA0036A-01 | ² Τεχνική Αναφορά RAA0036A-01 | ³ ΜΙΓΜΑ A - CFP = 369 kg eq-CO2/m² | ΜΙΓΜΑ B - CFP = 325 + (3,80 ÷ 4,00) *4,9 = 330 kg eq-CO2/m²

Προστασία κατά της ενανθράκωσης

Ο ρόλος του PENETRON ADMIX στην επέκταση της διάρκειας ζωής του οπλισμένου σκυροδέματος που εκτίθεται σε ενανθράκωση μετρήθηκε συγκρίνοντας ένα μίγμα σκυροδέματος χαμηλής ποιότητας που περιέχει PENETRON ADMIX με ένα προδιαγεγραμμένο μίγμα σκυροδέματος (κατηγορία XC3/XC4) όπως απαιτείται από το BS 8500-1. Το τελευταίο είναι ένα ανθεκτικό μίγμα σκυροδέματος με ονομαστική επικάλυψη σκυροδέματος 30 mm για διάρκεια ζωής 50 ετών και περιέχει 35 kg περισσότερο τσιμεντοειδές υλικό.

Protection of carbonation

Climatic Chamber
Climatic chamber with prisms for accelerated carbonation (Swiss SIA 262/1-X standard)

Οι τιμές του συντελεστή ενανθράκωσης (K) που ελήφθησαν για τα δύο μείγματα, μετά από 90 ημέρες, επιβεβαιώνουν ότι το σκυρόδεμα χαμηλότερης ποιότητας με PENETRON ADMIX παρέχει ανώτερη προστασία έναντι της ενανθράκωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑ BS 8500 K = 1.64 MM/√ ΕΤΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ PENETRON ADMIX
K = 0.85 MM/√ ΕΤΗ

XC3

XC4

Mean Cover / Years

Τα αποτελέσματα της έρευνας¹ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για κάθε δεδομένη τιμή της μέσης επικάλυψης σκυροδέματος, ο χρόνος για την επίτευξη του ορίου διάρκειας ζωής λόγω διάβρωσης που προκαλείται από την ενανθράκωση είναι πολλές φορές μεγαλύτερος για ένα μίγμα σκυροδέματος χαμηλής ποιότητας που περιέχει PENETRON ADMIX από το αντίστοιχο μίγμα σκυροδέματος υψηλότερης ποιότητας που προβλέπεται από BS 8500-1. Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα επιτρέπει μια αξιοσημείωτη μείωση της επικάλυψης σκυροδέματος.²

Προκύπτει μείωση CFP: 10 %³

¹ Technical report RAA0036A-01 | ² Disclaimer : This research was done under laboratory conditions. Project engineers should calculate mixes and concrete cover based on a project’s concrete performance requirements. | ³ Calculating CFP of mix A, which is a nominal C40/50 and of mix B which is a nominal C32/40; MIX A - HIGHER GRADE - CFP = 369 kg eq-CO2/m³ | MIX B - LOWER GRADE - CFP = 329 + (3.15 ÷ 4.00)*4.9 = 330 kg eq-CO2/m³

Εξάλειψη Προϊόντων Υψηλών Εκπομπών Άνθρακα

Οι συμβατικές λύσεις στεγανοποίησης για υπόγειες κατασκευές από σκυρόδεμα συχνά περιλαμβάνουν μία από τις επιλογές επεξεργασίας επιφανειών που αναφέρονται παρακάτω, με τα αντίστοιχα αποτυπώματα άνθρακα (CFPs).¹

Concrete waterproofing carbon footprint comparison

Το CFP του PENETRON ADMIX θεωρείται εδώ ως το CFP του κλίνκερ² και το CFP των περιεχομένων υλικών³. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη αναμενόμενη δόση για το προϊόν σε σκυρόδεμα υψηλής απόδοσης (4,0 kg/m³), 4 η μέγιστη τιμή CFP για το PENETRON ADMIX είναι 4.9 kgeqCO2/m³. 

Οι πίνακες στα δεξιά συγκρίνουν τα CFP διαφορετικών μιγμάτων σκυροδέματος με το PENETRON ADMIX σε συνάρτηση m² για μέσο πάχος τοιχίου μεταξύ 0,25 και 0,35 m με τα ίδια μείγματα με τις συμβατικές επιφανειακές επεξεργασίες που αναφέρονται παραπάνω. ⁵

Συνοπτικά, η απομάκρυνση μη βιώσιμων επιλογών στεγανοποίησης, πολυμερικής βάσης, για υπόγειες κατασκευές και η αντικατάσταση με κρυσταλλική τεχνολογία (σε συνδυασμό με τσιμέντα ποζολάνης που χρησιμοποιούνται με τσιμέντο Πόρτλαντ) μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο συμβατικού στεγανοποιημένου σκυροδέματος έναντι του αυτο-ιάσιμου σκυροδέματος κατά μέσο όρο 20% και έως 27%⁵.

Προκύπτει μείωση CFP: 20 %

¹ Οι τιμές CFP υιοθετούνται από τις συγκριτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των επιλογών στεγανοποίησης για επίπεδες στέγες. Εφαρμογή των μελετημένων λύσεων στην αποκατάσταση στρατιωτικών υποδομών (Miriana Gonçalves – MSc’s Thesis – Tecnico Lisboa, 2015) | ² 0,93 kg eqCO2/kg | ³1,514 kg eqCO2/kg | ⁴1% of 400 kg/m3 συνδετικού υλικού| ⁵ Τεχνική Αναφορά RAA0036A-01

Επιτάχυνση Προγραμματισμού Κατασκευών

Πολλαπλά οφέλη προκύπτουν με την αποφυγή της χρήσης τοπικών μεθόδων στεγανοποίησης, ειδικά για υπόγεια. Μικρότερο αποτύπωμα εκσκαφής, εξάλειψη της ανάγκης για την τοποθέτηση μεμβρανών στεγανοποίησης από εργολάβους και μη αναμονή για ιδανικές κλιματικές συνθήκες κ.λπ. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στον βελτιστοποιημένο προγραμματισμό και στη μείωση του CFP της κατασκευής.

Συνδυάζοντας τα στάδια σκυροδέτησης και στεγανοποίησης, μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, να εξοικονομήσουμε πόρους και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα του έργου.

Μείωση του CFP σας με το PENETRON ADMIX

Ανάλογα με το επίπεδο δέσμευσης για την επίτευξη καθαρού σκυροδέματος μηδενικού άνθρακα έως το 2050, οι ακόλουθες μειώσεις αποτυπώματος άνθρακα μπορούν να επιτευχθούν με το PENETRON ADMIX

Για κατασκευές από σκυρόδεμα

 • Παράταση ζωής: 50% μείωση CFP
 • Μείωση περιεκτικότητας σε τσιμέντο: 10% μείωση CFP

Για διάφορα τμήματα:

 • Συντήρηση: 90% μείωση στις εργασίες συντήρησης και επισκευής
 • Αντικατάσταση στεγανωτικών μεμβρανών: μείωση CFP 20% για υπόγειες κατασκευές¹

Μη ποσοτικοποιημένες μειώσεις CFP

 • Συμβατότητα με μια γκάμα SCMs
 • Συντομότερα χρονοδιαγράμματα κατασκευών

Συμπερασματικά: έως και 65% μείωση CFP για τη συνολική κατασκευή σκυροδέματος

¹ Η μείωση 20% στην υπόγεια κατασκευή αντιστοιχεί σε 5% σε ολόκληρη την κατασκευή εάν ο όγκος σκυροδέματος υπογείου παραμένει ίσος ή μεγαλύτερος από το 25% του όγκου σκυροδέματος ολόκληρης της κατασκευής

Κερδίζοντας πιστοποίηση LEED με την PENETRON

Η PENETRON ακολουθεί αυστηρές περιβαλλοντικές οδηγίες και έχει πιστοποιηθεί με το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Τα προϊόντα της Penetron, συμπεριλαμβανομένου του PENETRON ADMIX, παίζουν ρόλο βοηθώντας έργα στην υλοποίηση πιστοποίησης, ενώ επιτυγχάνουν μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων όπως το Singapore Green Label, EPD, CDPH και GreenGuard Gold.

Δείτε πώς μπορεί η Penetron να σας υποστηρίξει κατά τη διαπίστευση LEED.

LEED v4 BD+C
(Σχεδιασμός και Κατασκευή Κτιρίων)

Βιώσιμες τοποθεσίες (SS)

SS Credit: Ανάπτυξη τοποθεσίας – Προστασία ή αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος (έως 2 πόντοι)

Απαιτείται λιγότερη εκσκαφή κατά τη χρήση του PENETRON ADMIX, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη για χώρο για την εφαρμογή ενός επιφανειακού υλικού (π.χ. μεμβράνης). Το PENETRON ADMIX προστίθεται απευθείας στο σκυρόδεμα.

SS Credit: Μείωση Heat Island (έως 2 πόντους)

Μια πλάκα οροφής από σκυρόδεμα επεξεργασμένη με PENETRON ή PENETRON ADMIX λειτουργεί ως βάση ενός συστήματος roof garden, αποτρέποντας τη διείσδυση νερού μέσα από την πλάκα.

Υλικά και Πόροι (MR)

MR Credit: Μείωση επιπτώσεων στον κύκλο ζωής κτιρίου (έως 6 πόντοι)

Τα προϊόντα PENETRON βοηθούν στην αποκατάσταση, στεγάνωση και προστασία των υφιστάμενων κατασκευών, αυξάνοντας τόσο την ανθεκτικότητα, όσο και τη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος..

MR Credit: Διαχείριση απορριμμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (έως 2 βαθμοί)

Τα προϊόντα PENETRON εξαλείφουν τα απόβλητα, καθώς μπορούν να ανακυκλωθούν μαζί με το σκυρόδεμα μετά την κατεδάφιση, ενώ τα μη φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, όπως οι μεμβράνες, πηγαίνουν στον χώρο υγειονομικής ταφής ή πρέπει να απορριφθούν διαφορετικά. Η συσκευασία Penetron είναι πλήρως ανακυκλώσιμη.

Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος (EQ)

EQ Credit: Υλικά χαμηλών εκπομπών (1 πόντος)

Κατηγορία: Εσωτερικά χρώματα και επιστρώσεις που εφαρμόζονται επί τόπου.
Τα προϊόντα Penetron είναι πιστοποιημένα πράσινα προϊόντα που δεν περιέχουν VOC.

EQ Credit: Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Κατασκευών (1 πόντος)

Τα προϊόντα PENETRON περιέχουν μηδενικές πτητικές οργανικές ενώσεις και επομένως δεν εκθέτουν τους εργαζομένους στις κατασκευές σε δύσοσμους, ερεθιστικούς και/ή επιβλαβείς ρύπους.

Καινοτομία (IN)

IN Credit: Καινοτομία (1 πόντος)

Το Penetron Admix έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει τη διάχυση χλωριόντων και επομένως παρατείνει τη διάβρωση του οπλισμού όπως μετράται και υπολογίζεται από τον 2ο Νόμο Διάχυσης του Fick. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της διάρκειας ζωής του σκυροδέματος έως και 60 χρόνια σε κρίσιμα περιβάλλοντα.

LEED v4 ID+C
(Σχεδίαση και Κατασκευή Εσωτερικών Χώρων)

Υλικά και Πόροι (MR)

MR Credit: Κατασκευή και κατεδάφιση Διαχείριση απορριμμάτων (2 πόντοι)

Επιλογή 2: Μείωση των συνολικών αποβλήτων.
Τα προϊόντα Penetron ανακυκλώνονται μαζί με το σκυρόδεμα μετά την κατεδάφιση, ενώ τα μη φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, όπως οι μεμβράνες, πηγαίνουν στον χώρο υγειονομικής ταφής ή πρέπει να απορριφθούν διαφορετικά.

Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος (EQ)

EQ Credit: Υλικά χαμηλών εκπομπών (1 πόντος)

Κατηγορία: Εσωτερικά χρώματα και επιστρώσεις που εφαρμόζονται επί τόπου.
Τα προϊόντα Penetron είναι πιστοποιημένα πράσινα προϊόντα που δεν περιέχουν VOC. Συνεπώς, η εφαρμογή του Penetron δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα στο έργο σε σχέση με δύσοσμους, ερεθιστικούς και/ή επιβλαβείς ρύπους.

Καινοτομία (ΙΝ)

IN Credit: Καινοτομία (1 βαθμός)

Το Penetron Admix έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει τη διάχυση χλωριόντων και επομένως παρατείνει τη διάβρωση του οπλισμού όπως μετράται και υπολογίζεται από τον 2ο Νόμο Διάχυσης του Fick. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της διάρκειας ζωής του σκυροδέματος έως και 60 χρόνια σε κρίσιμα περιβάλλοντα.

GREENGUARD
GreenLabel Singapore
ISO 14001 ANSI-RAB QMS
EPD