Κατάλογος Προϊόντων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η PENETRON αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στεγάνωσης και προστασίας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές και παράγονται στη δική μας μονάδα παραγωγής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ενός συστατικού βαφή για ματ φινίρισμα στο PENECOATTM CLEAR. Σημαντικό: καλή ανάδευση πριν από την χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι ~0,200 Kg/m2 σε μια στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.013-03-01 Διάφανο Δοχείο 1 Kg 16 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-03-04 Διάφανο Δοχείο 4 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.013-03-10 Διάφανο Δοχείο 10 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ισχυρός διαλύτης και καθαριστικό για πολυουρεθανικά και εποξειδικά υλικά, όπως τα PENEPOXTM, PENECOATTM ELASTIC, PENECOATTM CLEAR, σφραγιστικά πολυουρεθάνης κ.λ.π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Ενδεικτικά, 4-8% κ.β. των πολυουρεθανικών υλικών ή έως 15% για εφαρμογή με airless.
Πυκνότητα: ~0,9 Kg/Lt.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.009-01-L01 Διάφανο Δοχείο 1 L 12 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.009-01-L05 Διάφανο Δοχείο 5 L 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.009-01-L20 Διάφανο Δοχείο 20 L 33 Δοχεία / Παλέτα 528 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικός οπλισμός από μη-υφαντό ελαστικό γεωύφασμα 60 gr/m2, για ενίσχυση πολυουρεθανικών συστημάτων PENECOATTM.
    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Αύξηση ~10% της επιφάνειας, λόγω των επικαλύψεων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-10-20 Λευκό Ρολό 20 m2 Ρολό 0,20 m x 100 m = 20 m2 -
14.026-10-10 Λευκό Ρολό 100 m2 Ρολό 1 m x 100 m = 100 m2 -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελαστικό, επαλειφόμενο, πολυουρεθανικό υλικό στεγανοποίησης, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο για δεξαμενές, κανάλια, πόσιμο νερό, υπόστρωμα σε μπάνια κ.λ.π. Υψηλή χημική αντοχή. Πιθανό κιτρίνισμα σε έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, για 2 στρώσεις, η συνολική κατανάλωση είναι 1,2-1,5 Kg/m2 σε 2-3 στρώσεις. Σε περίπτωση ενίσχυσης με ενδιάμεσο γεωύφασμα FABRIC, η κατανάλωση διπλασιάζεται.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-52-06 Υπόλευκο Συστατικό Α=6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6+1 = 7 Kg -
14.026-53-01 Υπόλευκο Συστατικό Β=1 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6+1 = 7 Kg -

 

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

   ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι, χωρίς διαλύτες. Αστάρι για το σύστημα PENECOATTM SF ELASTIC, αλλά και για τα εποξειδικά δαπέδων και βαφών PENEPOXTM. Σαν βαφή, σκληραίνει και σταθεροποιεί επιφάνειες. Συνδυάζεται μαζί με χαλαζιακά σε εφαρμογές εσωτερικών δαπέδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,250 Kg/m2 για μία στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνδυασμός με χαλαζιακά αυξάνει, την κατανάλωση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-44-04 Διάφανο Συστατικό Α=4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4+2 = 6 Kg -
14.026-45-02 Διάφανο Συστατικό Β=2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4+2 = 6 Kg -
14.026-44-08 Διάφανο Συστατικό Α=8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+4 = 12 Kg -
14.026-45-04 Διάφανο Συστατικό Β=4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+4 = 12 Kg -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ A)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έγχρωμη, εύκαμπτη, πολυουρεθανικής βάσης βαφή πισίνας, ενός συστατικού. Αντοχή στον ήλιο και στα χημικά πισίνας. Προσοχή: παλαιές βαφές θα πρέπει να αφαιρούνται, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, 0,400–0,500 Kg/m2 σε 2-3 στρώσεις και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.014-00-05 Γαλάζιο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-04-05 Μπλε Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-01-05 Υπόλευκο Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-02-05 Μπεζ/Άμμου Δοχείο 5 Kg 4 Δοχεία / Κιβώτιο -
14.014-00-10 Γαλάζιο Δοχείο 10 Kg - -
14.014-04-10 Μπλε Δοχείο 10 Kg - -
14.014-01-10 Υπόλευκο Δοχείο 10 Kg - -
14.014-02-10 Μπεζ/Άμμου Δοχείο 10 Kg - -
14.014-04-20 Μπλε Δοχείο 20 Kg - -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δύο συστατικών διάφανο εποξειδικό αστάρι νερού για το PENECOATTM ELASTIC σε μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως μέταλλα, κεραμικά, παλαιά ακρυλικά, ασφαλτικά κ.α. Το μίγμα αραιώνεται με νερό 10-20%. Επίσης, με αραίωση έως και 50% με νερό, χρησιμοποιείται σαν πολύ ισχυρός σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων. Ο χρόνος αναμονής, σαν αστάρι, είναι 4-12 ώρες, αναλόγως συνθηκών (επιβράδυνση κατά τους χειμερινούς μήνες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,150 έως 0,200 Kg/m2 σε μια στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Σαν σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωσή του.  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-01-03 Διάφανο Συστατικό Α=3 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 3+1 = 4 Kg -
14.026-02-01 Διάφανο Συστατικό B=1 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 3+1 = 4 Kg -
14.026-01-15 Διάφανο Συστατικό Α=15 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 15+5 = 20 Kg -
14.026-02-05 Διάφανο Συστατικό Β=5 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 15+5 = 20 Kg -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι, χωρίς διαλύτες. Αστάρι για το σύστημα PENECOATTM SF ELASTIC, αλλά και για τα εποξειδικά δαπέδων και βαφών PENEPOXTM. Σαν βαφή, σκληραίνει και σταθεροποιεί επιφάνειες. Συνδυάζεται με χαλαζιακά σε εφαρμογές εσωτερικών δαπέδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,250 Kg/m2/στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνδυασμός με χαλαζιακά, αυξάνει την κατανάλωση.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
14.026-44-04 Διάφανο Συστατικό Α=4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4+2 = 6 Kg -
14.026-45-02 Διάφανο Συστατικό B=2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4+2 = 6 Kg -
14.026-44-08 Διάφανο Συστατικό Α=8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+4 = 12 Kg -
14.026-45-04 Διάφανο Συστατικό Β=4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 8+4 = 12 Kg -

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ A)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εποξειδικό, ρητινούχο αστάρι 2 συστατικών, πολύ χαμηλού ιξώδους, χωρίς διαλύτες, οικονομικό, γενικής χρήσης. Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόσφυσης, πριν την εφαρμογή εποξειδικών προϊόντων, καθώς και για εφαρμογές scratch coat. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επισκευής και επιπέδωσης. Για την βέλτιστη πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων, συνιστάται επίπαση χαλαζία QUARTZ SAND MIX 0,4-0,8 ΜΜ.
* Εναλλακτικά του ΕP 28, EP 30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EP 5530

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,3 – 0,4 Kg/m2 για εφαρμογή ως αστάρι, 0,4 – 0,6 Kg/m2 για εφαρμογή ως scratch coat και 0,150 – 0,300 Kg/m2/mm πάχους στρώσης για εφαρμογή ως ρητινοκονίαμα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.03100 Διάφανο Συστατικό Α=6,8 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,8+3,2 = 10 Kg 300 Kg
19.03101 Υποκίτρινο Συστατικό Β=3,2 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 6,8+3,2 = 10 Kg 300 Kg
19.03001 Διάφανο Συστατικό Α=20,4 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20,4+9,6 = 30 Kg 540 Kg
19.03002 Υποκίτρινο Συστατικό Β=9,6 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 20,4+9,6 = 30 Kg 540 Kg

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εποξειδικό, ρητινούχο αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόσφυσης, πριν την εφαρμογή εποξειδικών προϊόντων καθώς και για εφαρμογές scratch coat. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επισκευής και επιπέδωσης. Για την βέλτιστη πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων, συνιστάται επίπαση χαλαζία QUARTZ SAND MIX 0,4-0,8 MM.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,3 – 0,4 Kg/m2 για εφαρμογή ως αστάρι, 0,4 – 0,6 Kg/m2 για εφαρμογή ως scratch coat και 0,150 – 0,300 Kg/m2/mm πάχους στρώσης, για εφαρμογή ως ρητινοκονίαμα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ
19.02001 (EP 30) Διάφανο Συστατικό Α=22,5 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 22,5+7,5 = 30 Kg 540 Kg
19.19.02002 (EP 30) Υποκίτρινο Συστατικό Β=7,5 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 22,5+7,5 = 30 Kg 540 Kg
19.23100 (EP 5530) Διάφανο Συστατικό Α=25,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 25,0+5,0 = 30 Kg 540 Kg
19.23101 (EP 5530) Υποκίτρινο Συστατικό Β=5,0 Kg Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 25,0+5,0 = 30 Kg 540 Kg

 EP 30

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)

 

EP 5530

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B)

Αναζήτηση Προϊόντος

Κατηγορίες Προϊόντων